האקרים ניסו לתקוף גופי ביטחון ישראלים באמצעות מאקרו של Excel - איך להתגונן ?

23.12.2014 · 2 דקות קריאה · 422 מילים · איל ברדוגו

מותק ! הנתונים נדבקו. טריק מדהים לפיצול נתונים לעמודות - למשל שם פרטי ומשפחה...

20.12.2014 · 3 דקות קריאה · 449 מילים · איל ברדוגו

קורס VBA מאקרו עם Excel - שיעור 8 - משתנים

20.12.2014 · 4 דקות קריאה · 671 מילים · איל ברדוגו

קורס מאקרו VBA עם Excel - שיעור 7 - לולאות

20.12.2014 · 3 דקות קריאה · 503 מילים · איל ברדוגו

טריק חמוד ב- Excel - להסתיר תאים בודדים (ולא עמודה או שורה שלמה)

13.12.2014 · 2 דקות קריאה · 228 מילים · איל ברדוגו

מחיר מינימום מעמודות לא רצופות - או איך להפעיל נוסחה על תאים לא רצופים.

13.12.2014 · 2 דקות קריאה · 232 מילים · איל ברדוגו

קורס מאקרו VBA עם אקסל – שיעור 6 - מקליטים סוף סוף

13.12.2014 · 4 דקות קריאה · 699 מילים · איל ברדוגו

נוסחת Excel שיודעת להציב בתוך הגליון את שם הגליון

29.11.2014 · 3 דקות קריאה · 435 מילים · איל ברדוגו

להחליק את הקו של גרף "קו"

22.11.2014 · 2 דקות קריאה · 319 מילים · איל ברדוגו

קורס מאקרו VBA עם אקסל – שיעור 5 – מבנה חלון ה-VBA

22.11.2014 · 2 דקות קריאה · 264 מילים · איל ברדוגו
תותח אקסל