מחיר מינימום מעמודות לא רצופות - Excel
מחיר מינימום מעמודות לא רצופות - Excel
מחיר מינימום מעמודות לא רצופות - Excel

בזמן האחרון פנו אלי כמה וכמה אנשים עם אותה שאלה, אז החלטתי, לתועלת הכלל לרשום על זה פוסט קצר.

נניח ויש לנו טבלה עם מחירי ספקים

ואנחנו רוצים להשוות בין עמודות A, C, E, G וכו’, שאינן נמצאות צמודות אחת לשניה, ולמצוא את המחיר המינימלי :

הנוסחה היא אותה נוסחת MIN

אלא שכדי לקבל את המינימום, לא חייבים לרשום את כל הטווח

אלא אפשר לרשום משהו כזה

=MIN(A5,C5,E5,G5,I5)

והנוסחה תמצא את המינימום מבין כל התאים.

הכלל הזה תקף לכל הנוסחאות שבהן רושמים טווחים.