שלום איל

excel photo
excel photo

אני מבצע כל מיני Vlookup מורכבים, וגם שילובים של Index/match וקורה לי

שאני צריך למשוך דברים, כאשר אני רוצה “למשוך” את שם הגיליון מתוך טבלה

או באיזשהוא הגיון פנימי שלי

אבל… איך אני מציג את שם הגיליון עם נוסחת Excel ???

אודה על עזרתך,

בברכה

עידו

עידו שלום,

אפשר להציג בגיליון Excel את שם הגיליון, באמצעות שילוב של מספר נוסחאות

נבנה זאת ביחד צעד אחר צעד

אך לפני כן, 3 הערות חשובות :

אזהרה

  • זה לא יעבוד אם הקובץ עדין לא נשמר - כי עדין אין לו שם
  • זה יעבוד חלקית אם פותחים קובץ מתוך אימייל - כי חלק מהתיקיות הזמניות של outlook לא מחזירות שם אמיתי
  • זה לא יעבד על קובץ שהורדת מהאינטרנט, עד לא תאשר שהקובץ “לא מסוכן”  + תשמור ותפתח מחדש**.**

שלב 1 - נוסחת Excel להצגת שם מלא של הקובץ  והגיליון

הנוסחה הבאה מראה את שם הגיליון בתוך שם הקובץ והנתיב :

=CELL("filename")

שלב 2 - לבודד רק את שם גיליון ה-Excel

הנוסחה הבאה מוצאת את הסוגריים המרובעות בצד שמאל, שמקיפות את שם הקובץ

= FIND("]",CELL("filename"),1)

הנוסחה הבאה מוצאת את אורך כל ה"טקסט" שמחזירה הנוסחה הראשונה

=LEN(CELL("filename"))

והנוסחה הבאה מוציאה למעשה רק את התווים בצד ימין של “הטקסט” משלב 1, שמופיעים אחרי הסוגרים המרובעים השמאליים

=RIGHT(CELL("filename"),LEN(CELL("filename")) - FIND("]",CELL("filename"),1))

 

התוצאה הסופית היא - שהצגנו את שם גיליון האקסל, באמצעות נוסחה.