איך לתקן טבלאות אקסל, כך שיתאימו לניתוח עם PIVOT ?

איך לתקן טבלאות אקסל, כך שיתאימו לניתוח עם PIVOT ?

20.11.2021 · 5 דקות קריאה · 890 מילים · איל ברדוגו
שאיבת מידע מהאינטרנט לתוך אקסל – חלק 3 - עמודים רבים

שאיבת מידע מהאינטרנט לתוך אקסל – חלק 3 - עמודים רבים

7.6.2021 · 7 דקות קריאה · 1332 מילים · איל ברדוגו
קורס Power BI -  התקנת התוכנה

קורס Power BI - התקנת התוכנה

23.6.2020 · 5 דקות קריאה · 969 מילים · איל ברדוגו
קורס Power BI - טעינת מידע מתוך קובץ שדורש הכנה

קורס Power BI - טעינת מידע מתוך קובץ שדורש הכנה

23.6.2020 · 8 דקות קריאה · 1559 מילים · איל ברדוגו
קורס Power BI - מדדים , עמודות מחושבות ושימוש ב DAX

קורס Power BI - מדדים , עמודות מחושבות ושימוש ב DAX

23.6.2020 · 7 דקות קריאה · 1475 מילים · איל ברדוגו
קורס Power BI - קשרים בין טבלאות

קורס Power BI - קשרים בין טבלאות.

23.6.2020 · 8 דקות קריאה · 1660 מילים · איל ברדוגו
קורס Power BI - שימוש באתר PowerBI.com לשיתוף Dashboards

קורס Power BI - שימוש באתר PowerBI.com לשיתוף Dashboards

23.6.2020 · 5 דקות קריאה · 918 מילים · איל ברדוגו
קורס Power BI של Excel - חינם

קורס Power BI של Excel - חינם

23.6.2020 · 2 דקות קריאה · 317 מילים · איל ברדוגו
קורס Power BI  - טעינת המידע

קורס Power BI - טעינת המידע

21.6.2020 · 4 דקות קריאה · 661 מילים · איל ברדוגו
קורס Power BI - גרפים ויצירת Dashboard מהתחלה ועד הסוף.

קורס Power BI - גרפים ויצירת Dashboard מהתחלה ועד הסוף.

21.6.2020 · 3 דקות קריאה · 551 מילים · איל ברדוגו
תותח אקסל