למה אקסל מציג את הרשימה ב-"אימות נתונים" מהאמצע ולא מההתחלה ?

פנו אלי לאחרונה לקוח שמשתמש הרבה מאוד ב"אימות נתונים" מתוך רשימה (ומי לא ?) ושאל , למה לפעמים הרשימות נפתחות מהאמצע (ולא מההתחלה). התשובה היא כזו : הבעיה של “נפתח באמצע הרשימה” - ניתנת לפתרון זה נעוץ בכך שברשימה יש תאים עם רווח וללא טקסט (אחד או יותר) אקסל, מנסה למצוא אוטומטית להתחיל את הרשימה לפי סדר פנימי שבו הרווח - הוא תמיד ראשון (רווח = מיקום 0 ברשימה). הפתרון - להוריד את הרווחים ברשימות האלו....

8.11.2014 · דקה אחת · 80 מילים · איל ברדוגו
תותח אקסל