למה אקסל מציג את הרשימה ב-"אימות נתונים" מהאמצע ולא מההתחלה ?

8.11.2014 · דקה אחת · 163 מילים · איל ברדוגו
תותח אקסל