שאלה מעניינת שקיבלתי לאחרונה, הייתה “איך להעתיק נוסחאות מגיליון אחד לשני מבלי שהנוסחאות ימשכו נתונים מהגיליון המועתק, אלא מהגיליון שהעתקנו אליו”.

הסבר הבעיה - מה קורה כשמעתיקים נוסחאות אקסל ?

בהעתקה רגילה, נניח שכתובות התאים לא מקובעות עם סימני דולר, אז אקסל מתאים באופן אוטומטי את הנוסחאות למיקום שאליו מעתיקים, ברוב המקרים ההתאמה הזו מעולה, אך עדין יהיו מקרי קצה בהם נרצה להעתיק את הנוסחאות כמו שהן, מבלי שאקסל יבצע בהם שינוי.

הפתרון - להעתיק את הנוסחאות בתור טקסט פשוט

יש כמה צורות לבצע את הפתרון הזה, אדגים פה טריק אחד קטן.

הטריק, אם לתמצת אותו במשפט אחד הוא : להחליף את סימן השווה = בנוסחאות, וכך לגרום להן להפוך לטקסט רגיל.

להלן 5 השלבים הפשוטים :

-— סמנו את השטח להעתקה

-– פתחו את חיפוש והחלפה (לחיצה על Ctrl+f )

-— החליפו את סימן = שמתחיל כל נוסחה, במילה כלשהיא, למשל המילה טריק

-— עכשיו כל הנוסחאות הפכו לטקסט, העתיקו אותן לגיליון הרצוי, ושם, לאחר ההדבקה, הפעילו שם שוב חיפוש והחלפה, והחליפו את המילה המיוחדת בסימן = כדי שהם יהפכו להיות נוסחאות.

ואז בגיליון המקורי גם כן החזירו אותן בחזרה להיות נוסחאות באותה דרך.

בהצלחה !