לגרום לתאי Excel להבהב
לגרום לתאי Excel להבהב
הבהוב באקסל
Photo by Highway Patrol Images

יקירי שלום,

האם ניתן לגרום לעמודה שלמה להבהב  ?

כי יש לי עמודה / תא שאני תמיד מפספס אותה ושוכח למלא ,

וחשבתי שאם אני אגרום לעמודה להבהב בצבע ,

זה יעזור לי לא לשכוח למלא את התא הרלונטי.

תודה

אורן

אורן שלום,

כן, אפשר לגרום לתא להבהב

זה נעשה באמצעות קוד VBA (מאקרו)

איך לגרום לתא Excel להבהב - שלב 1

בשלב הראשון, עלינו להגדיר סגנון תא חדש

כדי לעשות זאת עמדו על התא / תאים שתרצו שיהבהבו

כרטיסית בית > כפתור סגנונות תא > בחר באפשרות סגנון תא חדש (בתחתית התפריט)

והגדר סגנון חדש בשם blink

(לצורך הדוגמא - חשוב שהסגנון החדש יקרא blink,

אחרי שמבינים, אפשר כמובן לשנות למה שרוצים).

איך לגרום לתא Excel להבהב - שלב 2

בשלב השני , נעתיק את קוד ה-VBA הבא

אל תוך הגיליון.

Public pNext_blink As Date

Public Sub Blink()
 On Error GoTo Err_Handel
 
 Dim myStyle As Style, Color1 As Variant, Color2 As Variant
 
 Color1 = vbRed
 Color2 = vbYellow
 
 Set myStyle = ActiveWorkbook.Styles("blink")
 
 pNext_blink = Now + TimeValue("00:00:01")
 
 
 If myStyle.Interior.Color = Color1 Then
 myStyle.Interior.Color = Color2
 Else
 myStyle.Interior.Color = Color1
 End If
 
 Application.OnTime pNext\_blink, "Blink"
ExitHere:
 Exit Sub
Err_Handel:
 If Err.Number <> 0 Then
 Err.Clear
 PauseBlinking
 Resume ExitHere
 End If
End Sub

Public Sub PauseBlinking()
 On Error Resume Next
 Application.OnTime pNext\_blink, "Blink", schedule:=False
 ActiveWorkbook.Styles("blink").Interior.Color = xlAutomatic
 If Err.Number <>0 Then Err.Clear
 
End Sub

איך מתחילים או מפסיקים את הבהוב התאים ?

כדי להתחיל > Alt+F8 > לחץ על Blink

כדי להפסיק > Alt+F8 > לחץ על PauseBlink

הערה : Alt+f8 זהו קיצור אל : תצוגה > פקודות מאקרו

בהצלחה!