פנו אלי לאחרונה לקוח שמשתמש הרבה מאוד ב"אימות נתונים" מתוך רשימה (ומי לא ?)

ושאל , למה לפעמים הרשימות נפתחות מהאמצע (ולא מההתחלה).

התשובה היא כזו :

 הבעיה של “נפתח באמצע הרשימה” - ניתנת לפתרון

זה נעוץ בכך שברשימה יש תאים עם רווח וללא טקסט  (אחד או יותר)

אקסל, מנסה למצוא אוטומטית להתחיל את הרשימה לפי סדר פנימי

שבו הרווח - הוא תמיד ראשון (רווח = מיקום 0 ברשימה).

הפתרון - להוריד את הרווחים ברשימות האלו.

בהצלחה!

dropdown in Excel
dropdown in Excel