שלום איל,

יש לי הרבה קישורים בקובץ אקסל מסוים.

והייתי רוצה לדעת 2 דברים :

1. איך שולפים את כתובת הקישור מתוך הקישור, באמצעות נוסחה ?

2. איך מרכיבים קישור חדש, אם יש לי רשימה של אתרים, ואני רוצה להצמיד אליהם טקסט באמצעות VLOOKUP.

תודה

אופק.

הפתרון מעט מורכב, אך אפשרי, אני מסביר את הרעיון בפירוט, אך לאחר שהוא מובן, ניתן כמובן להשתמש בו בתוך מאקרו וכדומה.

באופן רגיל Vlookup מושך רק את הטקסט, ולא את הקישור שמתחתיו.

כדי למשוך את הקישור, אנו צריכים לבצע 2 פעולות : 1. פעולה ראשונה - לשלוף החוצה את כתובת הקובץ מתוך הקישור 2. פעולה שניה - “להלביש” על נוסחת ה-Vlookup - נוסחה נוספת שתהפוך את הטקסט לקישור.

בעיה קטנה - לאקסל אין נוסחה מובנית כדי למשוך “כתובת קובץ” מתוך קישור קיים.

הפתרון - נבנה נוסחה בעורך המאקרו, ונשתמש בה.

בנית פונקציה חדשה - שמושכת כתובת מתוך קישור אקסל

  • נפתח את עורך המאקרו (Alt+F11)
  • נלחץ בצד שמאל על הקובץ הנוכחי > INSERT > MODULE
  • נוסיף את הקוד הבא :
Function GetAddress(HyperlinkCell As Range) 
On Error Resume Next 
GetAddress = HyperlinkCell.Hyperlinks(1).Address 
End Function
  • נשמור
  • ונצא מהעורך בחזרה לאקסל.
  • כעת כדי להשתמש בנוסחה החדשה - נעמוד בתא מסוים- ונלחץ על כפתור הנוסחאות (לייד שורת הנוסחאות)

הכפתור שנראה כך :

כפתור פונקציות - אקסל
כפתור פונקציות - אקסל
כפתור פונקציות - אקסל

 

נבחר באפשרות “User Defiend " (באקסל בעברית זה נקרא “מוגדר על ידי המשתמש”)

בחירת פונקציה מוגדרת על ידי המשתמש
בחירת פונקציה מוגדרת על ידי המשתמש
בחירת פונקציה מוגדרת על ידי המשתמש

 

וכעת נחפש ונבחר בפוקנציה בחדשה שנקראת GetAddress,

(נא תשומת לב - זה יכול להופיע לפעמים בתוספת שם הקובץ שבו שמרנו את הפונקציה הזו בשלבים הקודמים) כעת פשוט נשתמש בנוסחא על התא המכיל את הקישור.

שלב שני - איך להלביש קישור על טקסט באקסל באמצעות VLOOKUP

כעת נראה כיצד “מלבישים” קישור לקובץ הזה, על טקסט שנמשך באמצעות Vlookup

להרכיב קישור באקסל באמצעות VLOOKUP
להרכיב קישור באקסל באמצעות VLOOKUP
להרכיב קישור באקסל באמצעות VLOOKUP