מדריך - איך להפוך דקות באקסל לשעות מדויקות כולל דקות ? 

לפעמים יש לנו מספר גדול של דקות
ואנחנו צריכים להפוך אותו לכמות מדויקת של שעות ודקות
למשל - לצורך חישובי שכר

איך עושים זאת באקסל ???

ובכן צריך לזכור שאקסל מתייחס לימים כיחידת הבסיס
כלומר עבור אקסל - 1.0 יום - הוא יחידת הזמן הבסיסית
אז בואו נראה מה עושים עם המיד הזה…

למשל
אם יש לנו
1211 דקות
אז
כדי להגיע ל-כמות הימים
נחלק את זה ב-60 ואחר כך נחלק שוב ב-24
ואז נגיע ל 0.84
כלומר
המספר העשרוני הזה = 0.84
הוא כמות ה-“ימים” שיש לנו פה
במקרה זה - יש לנו פה 84% של יממה

עכשיו צריך להפוך את זה לשעות
ובשביל זה נשתמש בעיצוב תא - נכוון את עיצוב התא על - “שעה”

אבל - יש בעיה…

אם כמות הדקות הייתה יוצא יותר מיממה אחת….
אז אקסל היה מציג מספר שגוי של שעות.
למה ?
כי אקסל “מתאפס” אחרי 24 שעות.
ראו דוגמה
ברור לגמרי ש-5000 דקות הם לא 17 שעות, אלא הרבה יותר מכך!!!

ולכן - נבחר פה בעיצוב “שעה” קצת שונה מהרגיל
בתוך עיצוב התא - נרשום את הצורה הבאה

[h]:mm

 והנה - מדריך וידאו :