מדריך : איך לגרום לאקסל לצבוע שורה שלמה רק לפי ערך של עמודה (=תא) אחד.

פעמים רבות, אנו רוצים לצבוע שורה שלמה בטבלה בצבע מסוים, רק לפי ערך מסוים, כלומר לפי תא אחד, לסמן את כל השורה באדום נניח.

למשל - אם הרווח למוצר שלילי - אנחנו רוצים שהשורה כולה תיצבע באדום, אחרת - בירוק.

איך לצבוע את כל השורה לפי תא אחד בטבלת אקסל ?

ובכן, כאשר מגדירים עיצוב מותנה, ניתו להגדיר גם עיצוב מותנה לפי נוסחה. במצב כזה - נוסחה, יכולה להתבסס על תא מסוים, כאשר העמודה מקובעת (בסימן $), אבל השורה - לא מקובעת.

ומה יקרה כתוצאה מכך - 

אקסל יבין שעליו להתאים את העיצוב בנפרד לכל שורה ושורה, וכך בעצם אנחנו צובעים שורה בצבע מסוים, רק על בסיס ערך באותה שורה.

אז בוא נראה איך עושים זאת צעד אחד צעד:

שלב 1 :  בחר את כל טבלת הנתונים  - חשוב שתבחר את כל הטבלה, כי אנחנו הולכים “לומר” לאקסל שיחיל את העיצוב המותנה על כל העמודות.

שלב 2 : בכרטיסיה “בית” > “עיצוב מותנה” > בחר באפשרות “לפי נוסחה” 

שלב 3 :  רשום נוסחה המתייחסת אל התא הראשון,  לא לשכוח לקבע את העמודה באמצעות $, אבל לא לקבע את השורה.

שלב 4 : בחר עיצוב מותנה… ולחץ אישור.

זהו, בשלב זה זה אמור לפעול כבר.

בטבלאות גדולות - אם נכיל עליהם מספר כללים, אזי בזמן העבודה באקסל, נראה מעיין “ריצוד” של המסך, כיוון שאקסל בודק בכל רגע נתון מה השתנה ומה עליו לעצב מחדש.

וכמובן… למי שמעדיף מדריך בסרטון וידאו - בבקשה :