איל

יש לי גיליון ענק, שיצרתי בו המון קישורים ממקום למקום.

ואני רוצה למנוע מכל המשתמשים אפשרות לדלג בין הגליונות

כלומר שידלגו רק באמצעות הקישורים שיצרתי.

האם יש אפשרות לא להציג את כל הלשוניות בתחתית האקסל ?

תודה

בוודאי שיש אפשרות.

קובץ > אפשרויות > מתקדם > אפשרויות תצוגה עבור חוברת עבודה זו > תוריד את ה-V לייד האפשרות הצג לשוניות גיליון.

כמובן שמומלץ לוודא שהמשתמשים יכולים לנווט ממקום למקום רק באמצעות הקישורים שלך.

בהצלחה!.