חלוקה לרמות

חלוקה לרמות - הסבר

יחד עם התפתחות המחשוב, צצו גם בעיות שהביא המחשוב בעצמו. אחת מהן היא עומס המידע המוצג על המסך. אקסל מסוגל להציג בקלות אינספור מספרים על המסך, השאלה היא האם המשתמש, חכם ככל שיהיה מסוגל להבחין בעיקר (ולהסיק את המסקנות המתבקשות) אם גיליון האקסל עמוס ומלא כל כך.

פתרון יפה לבעיה הניתן ע"י אקסל הוא חלוקה לרמות. אקסל מסוגל לחלק כל טבלה הבנויה ע"פ כללים מסוימים לרמות פירוט, והמשתמש יחליט אילו רמות מעניינות אותו יותר, ולעומתן רמות אחרות יורדות יותר מדי לפרטים ועדיף להסתירן.

אקסל מסוגל לחלק לרמות טבלאות מסודרות באופן אוטומטי, או לאפשר למשתמש לחלק לרמות בעצמו.

בכדי לחלק טבלה לרמות בצורה אוטמוטית נדרשים התנאים הבאים:

1– לטבלה יש שורת כותרת (או עמודת כותרת אם מדובר בעמודות)
2– אין שורות רווח (או עמודות רווח במקרה של עמודות)
3– הטבלה ממוינת, (אם נדרש מיון במספר רמות – בצע מיון בכמה רמות).
4– יש לטבלה סיכומי ביניים – שמראים לאקסל את הקבוצות של הנתונים שלך.

אם הטבלה שלך עומדת בתנאים הללו, סמן את הטבלה ובלשונית נתונים > קבוצת חלוקה לרמות > באפשרות קיבוץ > בחר באפשרות חלוקה לרמות אוטומטית.

אקסל חילק את הטבלה לרמות. כדי לנוע בין הרמות השונות לחץ על מספר הרמה

כדי לפרט או לצמצם את תצוגת הנתונים השתמש בלחצני

ה-

כדי להרחיב וב- לחצן מינוס כדי לצמצם.

קיבוץ ופירוק – לחלק לרמות בצורה ידנית

ישנם מקרים בהם אקסל לא מצליח לזהות את מבנה הטבלה, או שהמשתמש (…אתה) מעדיף לחלק לרמות בעצמו. לשם כך אקסל מאפשר אפשרות לקבץ ולפרק קבוצות באופן ידני.

כדי לחלק לרמות בעצמך, פשוט סמן את השורות או העמודות שברצונך לקבץ ובלשונית נתונים > קבוצת חלוקה לרמות > בחר באפשרות קיבוץ.