פונקציות Left & Right של אקסל

פונקציות Left & Right - הסבר

האקסל מאפשר לנו לבצע עיבודים שונים גם למילים ולקטעי טקסט. שתי פונקציות בסיסיות בתחום זה הינם Left  ו-Right. פונקציות אלו מאפשרות ל"שלוף" מספר אותיות (תווים) מצד ימין או שמאל של המחרוזת.

לדוגמא,

אם יש לנו עמודה מסוימת עם תעודת זהות הכוללת את ספרת הביקורת. אנו מעוניינים לשלוף דווקא את סיפרת הביקורת, שהיא תמיד הסיפרה הימנית ביותר.

מבנה הפונקציות האלו הוא כזה:

=RIGHT(כמה תוים לשלוף מצד ימין , הטקסט הגולמי)

=LEFT(כמה תוים לשלוף מצד שמאל , הטקסט הגולמי)

לשם כך נשתמש בפונקציה Right כדי לשלוף תו אחד מימין.

שיעור 6 – הפונקציות Right  ו-Left
שיעור 6 – הפונקציות Right ו-Left

הפונקציה Left  מבצעת כמובן את אותו דבר, רק מצד שמאל.

בשילוב עם מספר פונקציות אחרות לעיבוד טקסט, ניתן לבצע מניפולציות שונות על טקסטים ולעבד את המילים או קטעי הטקסט כחומר ביד היוצר