קריטריון מחושב בפונקציות מסדי נתונים - מדריך שלב אחר שלב

קריטריון מחושב בפונקציות מסדי נתונים - הסבר

בהמשך לשיעור הקודם, בו למדנו על פונקציות מסד נתונים, נלמד עתה על שימוש מעניין של פונקציות אלו, כאשר הקריטריון אינו ידוע לנו מראש, אלא מחושב מתוך בסיס הנתונים עצמו או מכל מקום אחר.

נלמד זאת מתוך הדוגמא הבאה: רינה, עובדת במחלקת גני הילדים של העירייה. לגן טרום חובה נרשמו עשרות ילדים, אך לצערה יש מספר מקומות מוגבל. רינה החליטה לנקוט יוזמה ולנסות לבדוק מיהם הילדים הגדולים מהממוצע ביותר מחצי שנה, לילדים אלו, תוכל להציע “לקפוץ כיתה” לגן חובה.

במילים אחרות, אנו צריכים למנות (=לספור) כמות הילדים שגילם גדול מהממוצע ביותר מחצי שנה, כדי לראות אם ההצעה של רינה רלוונטית בכלל ולהבין בכמה ילדים מדובר.  לשם כך נשתמש בקריטריון מחושב.

בכותרת של הקריטריון נרשום “קריטריון מחושב”, זאת כדי שאקסל לא יתבלבל עם אחת מכותרות הטבלה ובתור קריטריון נרשום את הנוסחה הבאה:

=B3>AVERAGE($B$2:$B$24)+0.5

הסבר לקריטריון המחושב:

סימן השווה – מיועד כדי שאקסל ידע שמדובר בחישוב.

לאחר מכן רשמנו את התא הראשון שצריך לבדוק מול הקריטריון, ואז את הקריטריון (=ממוצע ועוד חצי שנה).

לאחר שנלחץ על אינטר בסיום הקלדת הקריטריון המחושב, נקבל תוצאת מסוג TRUE/FALSE. בדוגמא שלנו, התוצאה היא FALSE   היות והתא הראשון שבדקנו (B3 ) אינו מתאים לקריטריון.

כאשר אקסל ניגש לקריטריון מחושב, הוא יודע שהפניה יחסית לתא מסוים, משמעותה, להחיל את הקריטריון על כל העמודה, כלומר אקסל יעבור תא אחר תא באותה עמודה ויבדוק לגבי כל תא האם הוא מתאים לקריטריון או לא.

וכך נראית הנוסחה וגיליון האקסל לאחר שילוב של הקריטריון המחושב: 

=DCOUNTA($A$2:$C$24,$A2,$F$1:$F$2)
פרק 9
פרק 9